12. října 2016DOPORUČENÁ ČETBA

6. - 9. ROČNÍK


  • ZÁPIS PŘEČTENÉHO LITERÁRNÍHO TEXTU BUDE KAŽDÝ ŽÁK PROVÁDĚT DO ZÁZNAMOVÉHO LISTU, KTERÝ MU VYUČUJÍCÍ NASDÍLÍ A ŽÁK SI HO VYTISKNE, NALEPÍ DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU A VYPLNÍ25. září 2016

ČETBA           9.B                   2016/2017

OSNOVA ZÁPISU

1. autor, název
nakladatelství, rok vydání ( při čtení na internetu uvést web. odkaz)
téma knihy
prostředí a doba děje
hlavní postavy (+ jejich charakteristika)
citace nejzajímavějších myšlenek , poselství/poučení
! v případě, že je kniha povídková nebo je sbírkou básní, zápis se bude vztahovat ke 2 povídkám nebo vybraným 2 básním


1. Karel Havlíček Borovský                       Epigramy                   do konce října

2. Jan Neruda                                             Balady a romance       do 20. prosince                                                
3. Antoine de Saint Exupéry                      Malý princ                  do 20. ledna

4. Ivona Březinová                                     na výběr - Holky na vodítku(trilogie)
                                                                    Držkou na rohožce
nebo  Kai Hermann                                    My děto ze stanice ZOO    do 23.března

5. Romain Rolland                                     Petr a Lucie                do 21.dubna

6. Bohumil  Hrabal                                    Ostře sledované vlaky
nebo Anne Franková                                  Deník                         do 25. května

! SOUČÁSTÍ HODNOCENÍ JE KULTIVOVANOST ZÁPISU - ÚHLEDNOST, BEZ ŠKRTÁNÍ A NEČITELNÝCH SLOV!


13. října 2015


DOBROVOLNÉ ÚKOLY - PODZIM


JAK NA TO: U P. UČITELKY SI VYZVEDNOUT PAPÍR
                       VYTVOŘIT PRÓZU(SOUVISLÝ TEXT)
                       NEBO POEZII(VERŠE)
                       NEBO OBRÁZEK - MŮŽEŠ KRESLIT OBRÁZKY I K TEXTU NEBO JE  
                       VYSTŘIHNOUT A DOLEPOVAT - VŠE VKUSNĚ, ABY BYL VÝSLEDEK 
                        ESTETICKÝ

! PRÁCE BUDE HODNOCENA PĚKNOU ZNÁMKOU, POKUD BUDE SPLŇOVAT ZADÁNÍ, KTERÉ SI VYBEREŠ, BUDE HEZKY UDĚLANÁ,NEODBYTÁ!

K VÝBĚRU:
1. napsat text o tom, proč mám nebo nemám podzim rád/a, co se mi na něm líbí/nelíbí
2. vytvořit myšlenkovou mapu k podzimu
3. Jak bych výtvarně vyjádřil/a podzim a proč
    a) nejprve povídání
    b) obrázek odpovídající a)
4. akrostich - na počáteční písmena slov PODZIM, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD - psáno svisle pod sebe - napsat, co všechno podzim dělá, co si šeptá, o čem přemýšlí
př. R - ychle z postele
     Á - áááááááááááááách
     N - asnídat se, nabout boty, navlíknout bundu, najít cestu do školy....
     O - běd,  světlý bod celého dne
5. najít a opsat báseň o podzimu, připojit k ní vhodný obrázek
6. napiš podzimu dopis
7. k podzimu patří vítr a déšť - najdi jeho druhy, popiš je
8. sepiš co nejvíce přídavných jmen patřících k podzimu
9. vymysli různé personifikace, které se hodí k podzimu(pokud nevíš, co je personifikace, najdi na G.
10. drak - znak podzimu - nákres, popis, příhoda, apod.
11. sepiš(klidně vyhledej na internetu) pranostiky, přísloví a rčení o podzimu
12. významná výročí - kteří lidé se narodili nebo zemřeli na podzim, významné události, které se staly na podzim
13. najdi nějakou pohádku, povídku nebo příběh související s podzimem a vypiš si krátký úryvek, který se přesně podzimu týká
14. barvy podzimu - které a proč, můžeš vytvořit paletu, doporučit užití podzimních barev
15. podzimníček - postava představující podzim - typické znaky, barvy, předměty
16. naučit se báseň o podzimu nazpaměť( nejméně 3 sloky o 4 verších)
17. inzerát - chceš koupit nebo prodat podzim - co uvedeš do textu
18. reklama na podzim jako na "malíře " nebo na "švadlenu"
19. oznámení o tom, že odešlo léto a zpráva o tom, že přišel podzim
20. podzimní příroda - vyjmenovat a nakreslit(nebo nalepit obrázek) - stromy, květiny, rostliny, které       patří k podzimu
21. podzim - smyslové vnímání - popiš, co cítíš(podzimní vůně), co slyšíš, jaké chutě cítíš(chutě podzimního jídla), co vidíš(barvy, předměty, činnosti)
22. vyrob si velký list jakéhokoli stromu a na ten napiš podzimní vzkaz(podzimu, kamarádům, sobě,...)
23. vytvoř hádanku, křížovku, osmisměrku nebo nějaký kvíz o podzimu